Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku".
Sutinku
Privatumo politika
V1.12
Laisvas
42,44
2
96 000
Korpusas
Aukštas
Filtras
Korpusas
Kambarių sk.
Aukštas
Plotas, m²
Kaina, €
B V1.1 1 aukštas Loftas 32.73 m² P Parduotas
Įsiminti
B V1.2 1 aukštas Loftas 48.23 m² P Parduotas
Įsiminti
B V1.22 1 aukštas Loftas 32.9 m² Š Parduotas
Įsiminti
B V1.3 1 aukštas Loftas 48.3 m² P Parduotas
Įsiminti
B VG1.14 1 aukštas Loftas 27.13 m² P Parduotas
Įsiminti
B V1.32 1 aukštas Loftas 27.13 m² P Parduotas
Įsiminti
B V1.33 1 aukštas Loftas 27.13 m² P Parduotas
Įsiminti
B V1.34 1 aukštas Loftas 27.09 m² P Parduotas
Įsiminti
B V1.6 1 aukštas Loftas 34.73 m² Š Parduotas
Įsiminti
B V1.8 1 aukštas Loftas 29.5 m² Š Parduotas
Įsiminti
B V1.9 1 aukštas Loftas 28.18 m² Š Parduotas
Įsiminti
B V1.31 1 aukštas Loftas 27.13 m² P Parduotas
Įsiminti
B V1.10 1 aukštas Loftas 27.13 m² Š Laisvas
Įsiminti
B V1.30 1 aukštas Loftas 28.18 m² P Laisvas
Įsiminti
B V1.29 1 aukštas Loftas 29.5 m² P Laisvas
Įsiminti
B V1.4 1 aukštas Loftas 34.82 m² Š Laisvas
Įsiminti
B V1.7 1 aukštas Loftas 34.73 m² Š Laisvas
Įsiminti
B V1.5 1 aukštas Loftas 34.73 m² Š Laisvas
Įsiminti
B V1.25 1 aukštas Loftas 34.82 m² P Laisvas
Įsiminti
B V1.27 1 aukštas Loftas 34.73 m² P Laisvas
Įsiminti
B V1.26 1 aukštas Loftas 34.69 m² P Laisvas
Įsiminti
B V1.28 1 aukštas Loftas 34.73 m² P Laisvas
Įsiminti
B 62 1 aukštas Loftas 48.74 m² Š Laisvas
Įsiminti
B V1.23 1 aukštas Loftas 48.73 m² Š Rezervuotas
Įsiminti
B V1.21 1 aukštas Loftas 56.73 m² V Laisvas
Įsiminti
B V1.20 1 aukštas Loftas 44.07 m² V Laisvas
Įsiminti
B V1.13 1 aukštas Loftas 44.21 m² V Laisvas
Įsiminti
B V1.12 1 aukštas Loftas 44.07 m² V Laisvas
Įsiminti
B V1.16 1 aukštas Loftas 43.66 m² V Laisvas
Įsiminti
B V1.17 1 aukštas Loftas 44.21 m² V Laisvas
Įsiminti
B V1.18 1 aukštas Loftas 75.96 m² V Laisvas
Įsiminti
B V1.19 1 aukštas Loftas 75.96 m² V Laisvas
Įsiminti
B V1.15 1 aukštas Loftas 75.96 m² V Laisvas
Įsiminti
B V1.14 1 aukštas Loftas 77.62 m² V Laisvas
Įsiminti
B V1.11 1 aukštas Loftas 93.28 m² V Laisvas
Įsiminti
Privatumo politika
Ši privatumo politika apibrėžia UAB „Gerovės plėtra“, vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei interneto svetainės www.moods.lt veikimo sąlygas.

Ši privatumo politika apibrėžia UAB „Gerovės plėtra“ vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei interneto svetainės www.moods.lt veikimo sąlygas. Šia privatumo politika vadovaujasi ir naudojasi UAB „Gerovės plėtra“ įmonių grupės įmonės ir su UAB „Gerovės plėtra“ susijusios įmonės.

I. Bendrosios nuostatos

UAB „Gerovės plėtra“ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos:
Asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Duomenų valdytojas– UAB „Gerovės plėtra“, kodas: 304602224, buveinės adresas: Upės g. 21, Vilnius;

Duomenų subjektas– Bendrovės klientas – bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas;

Duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt

I. Bendrosios nuostatos

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt

I. Bendrosios nuostatos

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt

I. Bendrosios nuostatos

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.

  • Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
  • Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.

  1. Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
  2. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt