Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku".
Sutinku
Privatumo politika

Neurarchitektūra gyvenimui

Subalansuotas ir gyvenimo harmonija pulsuojantis gyvenimo būdas, neuromokslu paremtoje namų aplinkoje.

Aplinka

Aplinka, kurioje praleidžiame daug laiko ir ypač gyvename – be galo svarbi žmogaus vystymuisi, augimui, poilsiui ir bendrai gyvenimo kokybei. Aplinka svarbi ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Remiantis neuromokslu, aplinkoje turėtų matytis realūs gamtos objektai, pvz., augalai, žaluma, vanduo arba simboliniai, gamtą imituojantys objektai. Taip pat labai svarbu natūralios formos, spalvos ir tekstūros.

Vaikų žaidimų erdvės

Žaidimas esminis vaikų raidai (fizinei-motorinei, pažintinei, socialinei-emocinei) nuo kūdikystės iki pat paauglystės, o ypač – ikimokykliniame amžiuje. Taip pat tai natūraliausias būdas užtikrinti fizinį aktyvumą. Šiuolaikinės ugdymo įstaigos neužtikrina vaikų žaidimo poreikių patenkinimo, todėl labai svarbios galimybės vaikams kokybiškai žaisti savo gyvenamojoje erdvėje. Žaidimas namų kieme labai vertingas tuo, kad susitinka įvairaus amžiaus vaikai, o santykiai reguliarūs (priešingai nei žaidimų aikštelėse viešose erdvėse). Tyrimai rodo, kad vaikų žaidimų trukmė ir kokybė priklauso nuo žaidimui paskirtos erdvės – „konvencinės“, stipriai struktūruotos, „dirbtinės“ žaidimų aikštelės ir žaidimų įrenginiai nėra palankūs žaidimui kurti ir vystyti, galėdami rinktis vaikai renkasi mažiau struktūruotas, daugiau laisvės suteikiančias žaidimo erdves, jose žaidžia ilgiau ir kūrybingiau, taigi ir efektyviau vysto savo gebėjimus, kompetencijas.

Kiemo sprendiniai

Kiemas ir aplinka, kurioje gyvena svarbi kiekvienam žmogui. Kieme vaikų žaidimų aikštelėse žaidžia vaikai, o suaugusieji ilsisi ir atgauna jėgas po darbo dienos. Šiame projekte į kiemo aplinką sudėta viskas, ko reikia ne tik sklandžiai vaiko raidai, tačiau ir suaugusiųjų poilsiui bei laisvalaikiui. Aromaterapinio poveikio suteikiančios kiemo poilsio zonos kartu su kvapiaisiais augalais, kurie ne tik suteiks raminantį poveikį, tačiau puikiai tiks ir aromatingai žolelių arbatai.

Poilsis ir miegas

Šviesa yra pats galingiausias signalas pasakantis mūsų kūnui, kada yra rytas ir laikas mus budinti ir paruošti organizmą dienai, bei kada yra vakaras ir laikas mus raminti ir paruošti organizmą miegui. Šviesa mūsų organizmą pasiekia tik per akis. Mūsų akyse yra ypatingos šviesai jautrios ląstelės, kurios informaciją apie šviesos kiekį ir intensyvumą perduoda į specialų smegenų centrą, kuris seka paros laiką - mūsų centrinį biologinį laikrodį. Mūsų biologinis laikrodis ypač svarbus geram poilsiui, miegui ir nuotaikai. Šiame projekte gausu patarimų, rekomendacijų ir įžvalgų, kaip galime pagerinti miegą, ko atsisakyti ar ką padaryti papildomai, jog būtume žvalūs ir energingi.

Privatumo politika
Ši privatumo politika apibrėžia "Kaita Group", vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei interneto svetainės www.moods.lt veikimo sąlygas.

Ši privatumo politika apibrėžia “Kaita Group” vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei interneto svetainės www.moods.lt veikimo sąlygas. Šia privatumo politika vadovaujasi ir naudojasi “Kaita Group” įmonių grupės įmonės ir su “Kaita Group” susijusios įmonės.

I. Bendrosios nuostatos

“Kaita Group” užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos:
Asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Duomenų valdytojas– “Kaita Group”, kodas: 304602224, buveinės adresas: Upės g. 21, Vilnius;

Duomenų subjektas– Bendrovės klientas – bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas;

Duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt

I. Bendrosios nuostatos

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt

I. Bendrosios nuostatos

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt

I. Bendrosios nuostatos

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.

  • Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
  • Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.

  1. Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
  2. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt