Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku".
Sutinku
Privatumo politika
V1.12
Laisvas
42,44
2
96 000
Korpusas
Aukštas
Filtras
Korpusas
Kambarių sk.
Aukštas
Plotas, m²
Kaina, €
A VG1.1 1 aukštas Loftas 59.44 m² R 143 797 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.10 1 aukštas Loftas 32.14 m² P Parduotas
Įsiminti
A VG1.11 1 aukštas Loftas 32.33 m² P 106 313 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.12 1 aukštas Loftas 40.66 m² P 124 062 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.13 1 aukštas Loftas 40.91 m² P 123 399 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.14 1 aukštas Loftas 45.43 m² P,V Parduotas
Įsiminti
A VG1.15 1 aukštas Loftas 36.19 m² V 111 963 € Rezervuotas
Įsiminti
A VG1.16 1 aukštas Loftas 56.7 m² V 148 341 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.17 1 aukštas Loftas 32.79 m² V 102 681 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.18 1 aukštas Loftas 32.88 m² V 103 911 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.19 1 aukštas Loftas 56.94 m² V 144 492 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.2 1 aukštas Loftas 32.83 m² R 102 065 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.20 1 aukštas Loftas 56.94 m² V 144 416 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.21 1 aukštas Loftas 32.79 m² V 103 674 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.22 1 aukštas Loftas 32.83 m² V Parduotas
Įsiminti
A VG1.23 1 aukštas Loftas 56.76 m² V 147 365 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.24 1 aukštas Loftas 58.01 m² V 146 705 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.25 1 aukštas Loftas 32.82 m² V 102 248 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.26 1 aukštas Loftas 32.83 m² V Parduotas
Įsiminti
A VG1.27 1 aukštas Loftas 58.19 m² V 148 670 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.28 1 aukštas Loftas 56.76 m² V 147 339 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.29 1 aukštas Loftas 44.45 m² V 132 390 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.3 1 aukštas Loftas 32.82 m² R Parduotas
Įsiminti
A VG1.30 1 aukštas Loftas 38.47 m² V,Š Parduotas
Įsiminti
A VG1.31 1 aukštas Loftas 41.2 m² Š 116 680 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.32 1 aukštas Loftas 40.59 m² Š 116 670 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.33 1 aukštas Loftas 32.24 m² Š Parduotas
Įsiminti
A VG1.34 1 aukštas Loftas 32.14 m² Š Parduotas
Įsiminti
A VG1.4 1 aukštas Loftas 58.23 m² R 146 829 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.5 1 aukštas Loftas 42.71 m² R 125 407 € Laisvas
Įsiminti
A VG1.6 1 aukštas Loftas 56.95 m² R Parduotas
Įsiminti
A VG1.7 1 aukštas Loftas 56.95 m² R Parduotas
Įsiminti
A VG1.8 1 aukštas Loftas 32.88 m² R Parduotas
Įsiminti
A VG1.9 1 aukštas Loftas 32.79 m² R 97 258 € Laisvas
Įsiminti
Privatumo politika
Ši privatumo politika apibrėžia "Kaita Group", vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei interneto svetainės www.moods.lt veikimo sąlygas.

Ši privatumo politika apibrėžia “Kaita Group” vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei interneto svetainės www.moods.lt veikimo sąlygas. Šia privatumo politika vadovaujasi ir naudojasi “Kaita Group” įmonių grupės įmonės ir su “Kaita Group” susijusios įmonės.

I. Bendrosios nuostatos

“Kaita Group” užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos:
Asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Duomenų valdytojas– “Kaita Group”, kodas: 304602224, buveinės adresas: Upės g. 21, Vilnius;

Duomenų subjektas– Bendrovės klientas – bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas;

Duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt

I. Bendrosios nuostatos

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt

I. Bendrosios nuostatos

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt

I. Bendrosios nuostatos

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.

  • Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
  • Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.

  1. Šioje Politikoje naudojamos sąvokos, principai ir kt. nuostatos atitinka Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 2016 balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinta Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus aktualius teisės aktus.
  2. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai savanoriškai palieka savo duomenis (el. pašto adresą ir telefono Nr.) Bendrovės internetinėje svetainėje www.moods.lt